Statické výpočty a posúdenie

Statické výpočty a posúdenie novo navrhovaných opatrení a upravovaných konštrukcií. Najmä sa jedná o dodatočné prevedení tepelnoizolačných obkladov, zábradlí, kotvenie obvodového plášťa a strešných súvrstvia.Návrh a posúdenie bude vykonané s ohľadom na aktuálne platnou legislatívu.

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti